Rädda Ojnareskogen

Video

Rädda Ojnare skogen


No Comments

Ett unikt kustlandskap hotas på norra Gotland. En nästan tropisk lagun med vatten så rent att det är drickbart. 170 hektar utrotningshotad hällmarkstallskog som inte kommer att få finnas kvar. Utrutningshotade djur och fåglar som idag får leva i ett orört landskap kommer inte ha någonstans att bo om de finska Nordkalk får föllfölja sina

Read More