Sweden, Thoughts

thursday – rainday?


När det regnar en sommardag får man tid att göra allt det där man annars aldrig hinner med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *