Travels

passport


IMG_4279

IMG_8263

IMG_8268

IMG_8269

Som europeisk medborgare som endast rest inom europa var jag såklart riktigt intresserad av stäplarna och visumen vi fick när vi reste utanför lilla EU. Det tråkiga är bara att det här passet snart går ut och att jag måste fortsätta samlandet i ett nytt..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *