Rädda Ojnare skogen

Ett unikt kustlandskap hotas på norra Gotland. En nästan tropisk lagun med vatten så rent att det är drickbart. 170 hektar utrotningshotad hällmarkstallskog som inte kommer att få finnas kvar. Utrutningshotade djur och fåglar som idag får leva i ett orört landskap kommer inte ha någonstans att bo om de finska Nordkalk får föllfölja sina planer och bygga ut sitt kalkbrott. Men vilken chans har politikerna för storföretagens lobbyingverksamhet, och att miljardvinsterna försvinner ur landet och lämnar ett öde landskap är det ingen som ser. Rädda Ojnareskogen och dela filmen!

A unique coastal area on one of the most diverse islands in Sweden is threatened by exploitation. The money leaves Sweden and the habitants, and almost exterminated animals are left with a deserted area.

Tack Surfsverige för att ni delade, och tack Jakob Wallin för att du sprider detta!

Captain Kirk & Axel goes Malmö

Captain Kirk (Wenche) & Axel has now officially moved together in an amazing flat in Västra Hamnen, Malmö. They hosted an afterski theme house warming party with everything from a proper goulash soup, to jäger-bombs, hot shots and big bottles of weisbier. Not to forget, Sällskapsresan on repeat on the Tv. Lucky your dinner table didn’t arrive in time for the party, otherwise we wouldn’t have had such a great dance floor. Awesome party guys.