Seventh Son

South africa

a funny little boy called you


No Comments

petter har precis sprungit rundor med Kaden som skriker “you’re a naughty, naughty boy” (efter att jag lärt henne säga det) han försöker fly in på vårt rum och sista konversationen innan han stänger dörren lyder: petter: “you’re a funny little girl called Kaden kaden: “you’re a funny little boy called, called YOU” haha. petter

Read More