Stämplar

Travels

passport


No Comments

Som europeisk medborgare som endast rest inom europa var jag såklart riktigt intresserad av stäplarna och visumen vi fick när vi reste utanför lilla EU. Det tråkiga är bara att det här passet snart går ut och att jag måste fortsätta samlandet i ett nytt..

Read More